Załącznik do uchwały RP. Regulamin Obowiązkowych Studenckich Praktyk Zawodowych Akustyka i Rezyseria Dzwieku

Regulaminy praktyk

Załącznik nr 1 – Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu

Załącznik nr 2 – Skierowanie na studenckie praktyki zawodowe v2

Załącznik nr 3 – Oświadczenie studenta o uprawnieniach do pracy na wysokościach

Załącznik nr 4 – I dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 5 – II dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 6 – III dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 7 – IV dla kierunku studiów Akustyka (studia stacjonarne)

Załącznik nr 8 – I dla kierunku studiów Akustyka (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 9 – II dla kierunku studiów Akustyka (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 10 – Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 11 – Szczegółowy regulamin praktyk nagłośnieniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 12 – Szczegółowy regulamin praktyk nagraniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 13 – Szczegółowy regulamin praktyk telewizyjnych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia stacjonarne)

Załącznik nr 14 – Szczegółowy regulamin praktyk radiowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 15 – Szczegółowy regulamin praktyk nagłośnieniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 16 – Szczegółowy regulamin praktyk nagraniowych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 17 – Szczegółowy regulamin praktyk telewizyjnych na kierunku studiów Reżyseria Dźwięku (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 18 – Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych-v2