Dla Kandydata

AKUSTYKA – PROTETYKA SŁUCHU I OCHRONA PRZED HAŁASEM

Akustyka to kierunek, który łączy w sobie jednocześnie dwie specjalizacje: Protetykę słuchu i Ochronę przed hałasem. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają więc szeroki wachlarz umiejętności, pozwalający na wybór dalszej drogi zawodowej w nie tylko jednym kierunku.

1. PROTETYKA SŁUCHU:

Kierunek skupiający się na przekazaniu studentom wiedzy dotyczącej badań słuchu i umiejętności niezbędnych do prawidłowego. Dowiesz się szczegółowo o działaniu układu słuchowego i diagnozowaniu jego uszkodzeń. Dzięki zajęciom praktycznym, takim jak otoplastyka czy pracownia dopasowania aparatów słuchowych, zdobędziesz niezbędne w pracy protetyka zdolności. Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym oraz przedmioty takie jak język migowy i psychologia osób słabosłyszących przygotują Cię do kontaktu z pacjentami w przyszłości.

Umiejętności:

 • badania słuchu
 • diagnozowanie niedosłuchu
 • wykonywanie wkładek usznych
 • wybór i dopasowanie aparatów słuchowych
 • wybór i ustawienie urządzeń wspomagających słyszenie

Znajdziesz pracę w:

 • punktach protetycznych
 • ośrodkach audiologicznych i klinicznych

2. OCHRONA PRZED HAŁASEM

Specjalizacja, w ramach której nauczysz się jak zapobiegać powstawaniu i przedostawaniu się niechcianych dźwięków do naszego otoczenia. Podstawą ochrony przed hałasem jest zaplanowanie i przeprowadzenie pomiarów akustycznych z wykorzystaniem mierników poziomu dźwięku. W dalszej kolejności dowiesz się jak obsługiwać programy do modelowania hałasu, w których sprawdzisz różne rozwiązania mogące zredukować jego poziom. W przypadku hałasu w mieście poznasz rozwiązania zmniejszające dokuczliwość hałasu jak i metody obliczania izolacyjności okien i ścian.

Umiejętności:

 • obsługa urządzeń do pomiaru poziomu dźwięku w środowisku
 • znajomość charakterystyki i metod pomiarowych hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i lotniczego oraz sposobów redukcji w przypadku przekroczeń (np. projektowanie ekranów akustycznych)
 • znajomość norm i przepisów związanych z hałasem obecnie obowiązujących w polskim Prawie
 • obsługa oprogramowania do modelowania hałasu w środowisku

Znajdziesz pracę w:

 • akredytowanych laboratoriach akustycznych
 • biurach ochrony środowiska

***

Protetyka słuchu i Ochrona przed hałasem są specjalizacjami realizowanymi jednocześnie na kierunku Akustyka, nie ma możliwości wyboru tylko jednej spośród nich. Potraktuj to jako podwójny profit!


REŻYSERIA DŹWIĘKU

Kierunek dla pasjonatów muzyki i prawdziwych audiofilów. Jeśli interesujesz się tworzeniem własnych piosenek albo realizacją nagrań dla zaprzyjaźnionych zespołów to dzięki Reżyserii dźwięku dowiesz się jak to robić na profesjonalnym poziomie. Kierunek łączy artystyczną wiedzę muzyczną z praktycznymi, technicznymi informacjami dotyczącymi sprzętu audio. W ciągu trzech lat nauczysz się realizacji nagrań, nagłaśniania koncertów, „kablologii” oraz modelowania dźwięku w pomieszczeniu.

Umiejętności:

 • profesjonalna obróbka dźwięku
 • realizacja nagrań
 • nagłaśnianie koncertów
 • realizacja masteringu
 • realizacja audycji radiowych

Znajdziesz pracę w:

 • Studiach nagraniowych
 • Studiach udźwiękawiania filmów
 • Firmach nagłaśniających
 • teatrach
 • domach kultury

***

Na obu kierunkach I stopnia przeprowadzane są zajęcia z matematyki, magnetyzmu i elektryczności, psychoakustyki, akustyki wnętrz oraz programowania w pakiecie Matlab.

Dla studentów, którym brakuje im wiedzy z zakresu matematyki, organizowane są dodatkowe zajęcia uzupełniające, których zadaniem jest wyrównanie wiedzy ze studentami, którzy w szkole średniej uczestniczyli w zaawansowanym kursie matematyki lub zdawali maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym.


AKUSTYKA – STUDIA II STOPNIA

Studia magisterskie (dwuletnie) na kierunku Akustyka służą zdobyciu wiedzy specjalistycznej z takich dziedzin akustyki jak psychoakustyka, ultradźwięki, akustyka muzyczna, akustyka środowiska czy drgania.

Studia II stopnia są przygotowaniem do pracy naukowej lub na stanowiskach eksperckich związanych z akustyką. Na drugim roku każdy student wybiera temat pracy magisterskiej a wraz z nią trafia pod opiekę jednego z pracowników Katedry, który staje się promotorem jego pracy.

Dzięki pogłębionej wiedzy studenci, w porozumieniu z promotorem, przeprowadzają badania, analizują ich wyniki i prezentują je w formie seminarium. Te trzy elementy pracy naukowej są wyjściem do napisania i obrony pracy magisterskiej. Na zakończenie każdy student broni swoją pracę magisterska przed komisją udowadniając, że jest godzien tytułu magistra.


STUDIA DOKTORANCKIE

Dla najbardziej wytrwałych i zatwardziałych akustyków istnieje możliwość realizowania doktoratu w Katedrze Akustyki na Wydziale Fizyki.

W celu ustalenia możliwości podjęcia doktoratu w interesującym Państwa zakresie zachęcamy do skontaktowania się z pracownikiem zajmującym się odpowiednią dziedziną akustyki lub kierownikiem Katedry.