aparatura badawcza i pomiarowa, pracownie

Akustyka Molekularna

Ultradźwiękowa grupa badawcza zajmuje się badaniami materii za pomocą fal o częstotliwościach ultradźwiękowych. W szczególności, zajmuje się badaniami układów koloidalnych takich jak ciecze magnetyczne i emulsje Pickeringa.

Kabina bezechowa

Kabina bezechowa jest miejscem, w którym – jak sama nazwa wskazuje – nie występuje echo. Oznacza to, że jakikolwiek dźwięk, który rozlega się w takiej kabinie, nie odbija się od żadnej powierzchni. Dzięki temu mamy do czynienia jedynie z tzw. falą bezpośrednią.

Audiometria obiektywna

W pracowni wykonywane są badania słuchu bazujące na metodach analiz sygnałów akustycznych, bądź elektrofizjologicznych w oparciu o nowoczesne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Pracownia elektroakustyki

To pracownia, w której zdobywa się praktyczne doświadczenie w dziedzinie elektroniki, skupiając się na urządzeniach związanych z dźwiękiem, takich jak wzmacniacze, głośniki, mikrofony czy konsole mikserskie.

Pracownia otoplastyki

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami wytwarzania indywidualnej wkładki usznej. Zajęcia z otoplastyki obejmują: otoskopię i videootoskopię, pobieranie wycisku z ucha, wykonanie wkładki usznej metodą PNP (pozytyw-negatyw-pozytyw), obróbkę mechaniczną wkładki usznej, skanowanie 3d

Dwa studia nagrań

Studio nagrań to niezwykle ważne miejsce dla muzyków, producentów muzycznych i innych profesjonalistów zajmujących się produkcją dźwięku. Katedra Akustyki UAM posiada dwa w pełni wyposażone w sprzęt oraz oprogramowanie studia nagrań.

Pracownia aparatów słuchowych w polu swobodnym

To miejsce, w którym studenci mogą przeprowadzać badania, dostosowywać i diagnozować aparaty słuchowe.

Audiometria tonalna

W Katedrze Akustyki znajdują się cztery pomieszczenia przeznaczone do wykonywania badan audiometrycznych. Każde z pomieszczeń zaadoptowano akustycznie w celu uzyskania odpowiednich warunków akustycznych.

Kształcenie słuchu, Matlab

W pracowni kształcenia słuchu reżyserów dźwięku, studenci doskonalą umiejętność rozpoznawania różnic w poziomie głośności dźwięku, rozpoznawanie wysokości tonów, pasm częstotliwości, zmian w barwie i poziomie materiału dźwiękowego. 

Pracownia psychoakustyki i psychofizyki słuchu

Pomieszczenia pracowni oraz znajdujące się w niej kabinki odsłuchowe (8 sztuk) zostały specjalnie zaprojektowane w celu uzyskania wysokiej izolacyjności akustycznej od dźwięków i drgań mogących zakłócać przebieg eksperymentów. 

Pracownia Psychoakustyki

Pracownia psychoakustyki i psychofizyki słuchu. Pomieszczenia pracowni oraz znajdujące się w niej kabinki odsłuchowe (8 sztuk) zostały specjalnie zaprojektowane w celu uzyskania wysokiej izolacyjności akustycznej od dźwięków i drgań mogących zakłócać przebieg eksperymentów.  Wszystkie stanowiska pomiarowe wyposażone są w wysokiej klasy aparaturę do generacji i rejestracji sygnałów dźwiękowych oraz specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające przygotowanie dowolnego rodzaju  eksperymentu psychoakustycznego. W pracowni realizowane są zaawansowane subiektywne badania słuchu, polegające na ocenie dźwięków pod kątem wysokości, głośności barwy i innych cech wrażenia dźwiękowego. Wyniki tych badań służą do głębszego poznania mechanizmów słyszenia oraz do tworzenia modeli słyszenia.

Pracownia Akustyki Molekularnej

Ultradźwiękowa grupa badawcza zajmuje się badaniami materii za pomocą fal o częstotliwościach ultradźwiękowych. W szczególności, zajmuje się badaniami układów koloidalnych takich jak ciecze magnetyczne i emulsje Pickeringa.

duże i małe studio nagrań

Studio nagrań to niezwykle ważne miejsce dla muzyków, producentów muzycznych i innych profesjonalistów zajmujących się produkcją dźwięku. Jest to przestrzeń, która umożliwia twórcą swobodne i precyzyjne tworzenie, nagrywanie oraz obróbkę dźwięków. Katedra Akustyki UAM posiada dwa studia nagrań. Oba wyposażone są w oprogramowanie do obróbki dźwięku, takie jak Reaper, Sound Forge, Cubase, Adobe Audition i in., które pozwalają na edycję, miksowanie i mastering nagrań.

pracownia apartów słuchowych w polu swobodnym

Pracownia aparatów słuchowych w polu swobodnym to miejsce, w którym studenci mogą przeprowadzać badania, dostosowywać i diagnozować aparaty słuchowe. Współpracują z prowadzącym, który udziela wskazówek i konsultacji. Pracownia dostarcza realistyczne warunki do testowania aparatów w codziennych sytuacjach, co pomaga studentom lepiej zrozumieć i ocenić jakość dźwięku oraz dostosować aparaty słuchowe do potrzeb pacjentów. Jest to kluczowe dla nauki i rozwoju umiejętności w dziedzinie audiologii.

kabina bezechowa

Kabina bezechowa jest miejscem, w którym – jak sama nazwa wskazuje – nie występuje echo. Oznacza to, że jakikolwiek dźwięk, który rozlega się w takiej kabinie, nie odbija się od żadnej powierzchni. Dzięki temu mamy do czynienia jedynie z tzw. falą bezpośrednią. Jest to kluczowe, jeśli chcemy zmierzyć hałas własny danego urządzenia czy też np. charakterystykę kierunkową bądź częstotliwościową danego urządzenia. W kabinie bezechowej wykonuje się zatem pomiary głośników i innych urządzeń pro-audio jak również można badać poziom hałasu generowany choćby przez urządzenia AGD, np. odkurzacz.

pracownia audiometrii tonalnej

Pracownia audiometrii tonalnej. W Katedrze Akustyki znajdują się cztery pomieszczenia przeznaczone do wykonywania badan audiometrycznych. Każde z pomieszczeń zaadoptowano akustycznie w celu uzyskania zarówno odpowiednich warunków akustycznych w pomieszczeniach, jak i również spełnienia wymogów odpowiednio dużej izolacyjności akustycznej, ograniczając możliwość przenikania zakłóceń akustycznych do pomieszczeń. W pracowni wykonywane są badania z zakresu diagnostyki słuchu, zarówno podstawowej, jak i zaawansowanej. Wykonanie zestawu badań w pracowni umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnostyki  słuchu,  z wykorzystaniem subiektywnych metod badawczych. Pracownia dysponuje najnowocześniejszymi audiometrami, które gwarantują wykonanie badań na najwyższym, światowym poziomie.

pracownia audiometrii obiektywnej

Pracownia audiometrii obiektywnej. W pracowni wykonywane są badania słuchu bazujące na metodach analiz sygnałów akustycznych, bądź elektrofizjologicznych w oparciu o nowoczesne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów. Celem tych badań jest diagnostyka układu słuchowego człowieka bez konieczności aktywnego udziału osoby badanej podczas pomiarów. Stosowanie obiektywnych metod  badania słuchu jest  szczególnie istotne w przypadku osób nie współpracujących, np. noworodków, osób z różnymi stopniami upośledzenia intelektualnego. Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszą aparaturę, umożliwiającą prowadzenie badań na światowym poziomie.

pracownia elektroakustyki

Pracownia elektroakustyki, To pracownia, w której zdobywa się praktyczne doświadczenie w dziedzinie elektroniki, skupiając się na urządzeniach związanych z dźwiękiem, takich jak wzmacniacze, głośniki, mikrofony czy konsole mikserskie. 

pracownia kształcenia słuchu

W pracowni kształcenia słuchu reżyserów dźwięku, studenci doskonalą umiejętność rozpoznawania różnic w poziomie głośności dźwięku, rozpoznawanie wysokości tonów, pasm częstotliwości, zmian w barwie i poziomie materiału dźwiękowego.  

pracownia otoplastyki

Indywidualna wkładka uszna stanowi nieodłączny element aparatu słuchowego zausznego. Zadaniem wkładki usznej jest stabilne umocowanie aparatu słuchowego na uchu osoby niedosłyszącej i doprowadzenie wzmocnionych przez aparat słuchowy sygnałów akustycznych bezpośrednio do przewodu słuchowego zewnętrznego. Poprzez wkładkę uszną można wpłynąć na charakterystykę częstotliwościową sygnałów akustycznych wzmacnianych przez aparat słuchowy, dostosowując tę charakterystykę do potrzeb osoby niedosłyszącej. Wkładka uszna zapobiega również akustycznemu sprzężeniu zwrotnemu.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami wytwarzania indywidualnej wkładki usznej. Zajęcia z otoplastyki obejmują: otoskopię i videootoskopię, pobieranie wycisku z ucha, wykonanie wkładki usznej metodą PNP (pozytyw-negatyw-pozytyw), obróbkę mechaniczną wkładki usznej, skanowanie 3d wycisku ucha i modelowanie wkładki usznej.