Dawid Niemiec

Dawid Niemiec

Seminarium Katedry Akustyki 25.02.2020 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 25 lutego br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Sprzętowe kontrolery MIDI. Budowa, zastosowanie i użycie w procesie dydaktycznym wygłosi Robert Gogol z Katedry…

Seminarium instytutowe 03.12.2019 r. Anna Preis – Metody szacowania populacji narażonej na hałas z uwzględnieniem różnych efektów zdrowotnych oraz różnych źródeł hałasu

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 3 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Metody szacowania populacji narażonej na hałas z uwzględnieniem różnych efektów zdrowotnych oraz różnych źródeł hałasu…

Seminarium instytutowe 11.06.2019 r. Emilia Tarnowska – Ocena efektywności wykorzystania zawartości informacyjnej w sygnałach dźwiękowych w warunkach stymulacji kontralateralnej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 11 czerwca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Ocena efektywności wykorzystania zawartości informacyjnej w sygnałach dźwiękowych w warunkach stymulacji kontralateralnej wygłosi Emilia Tarnowska…

Seminarium instytutowe 02.04.2019 r. Andrzej Skumiel – Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu magnetycznym. Aparatura do generacji RMF wysokiej częstotliwości

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu magnetycznym. Aparatura do generacji RMF wysokiej częstotliwości wygłosi prof. dr…

Seminarium instytutowe 26.03.2019 r. Tomasz Hornowski – Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w hipertermii

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w…