Seminarium instytutowe 21.05.2019 r. Katarzyna Kaczmarek – Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanie przy zastosowaniu nanocząstek

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 21 maja br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanie
przy zastosowaniu nanocząstek

wygłosi Katarzyna Kaczmarek z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Streszczenie:

Hipertermia to procedura medyczna, polegająca na zwiększaniu temperatury tkanek do wartości 41–45°C. Uzyskany wzrost temperatury przekracza fizjologiczną wartość 36.6°C oraz możliwości systemu regulacyjnego organizmu do odprowadzania ciepła. W konsekwencji, w tkankach pojawiają się zmiany fizjologiczne przyczyniające się do efektywniejszego oddziaływania chemio- czy radioterapii. Obecnie istnieje wiele rodzajów hipertermii. Można ją wywołać m.in.: za pomocą fal ultradźwiękowych, radiowych czy światła laserowego. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące hipertermii: ultradźwiękowej, magnetycznej oraz bimodalnej hipertermii magnetyczno-ultradźwiękowej. Wyniki ukazały, iż efekt termiczny hipertermii ultradźwiękowej można polepszyć poprzez zastosowanie materiałów dźwiękowoaktywujacych (ang. sonosensitizers), natomiast efektywność hipertermii magnetycznej poprzez sprzężenie jej z hipertermią ultradźwiękową. Powstała przez to połączenie bimodalna hipertermia magnetycznoultradźwiękowa jest efektywniejsza i może przyczynić się do rozwoju nowej metody termicznej.