Współczesne narzędzia statystyczne -przegląd, przykłady

dr Jan Felcyn - referat na Seminarium Katedry Akustyki - 14 maja 2024 zapraszamy stacjonarnie i online

NAGRANIE SEMINARIUM >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=eZjBlbCjLX4

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na kolejne seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 14 maja 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego w formie hybrydowej.

Referat wygłosi Pan dr Jan Felcyn z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:
Współczesne narzędzia statystyczne – przegląd bezpłatnych programów, zastosowania i praktyczne wykorzystanie

Streszczenie:
Współczesna analiza statystyczna coraz mniej ma wspólnego z klasycznym podejściem, bazującym na rozkładach normalnych i tablicach statystycznych. Dzięki potężnej mocy obliczeniowej współczesnych komputerów jesteśmy w stanie stosować narzędzia kiedyś niedostępne.
Jednocześnie dużemu rozwojowi ulegają bezpłatne programy i języki związane z analizą statystyczną. W ramach seminarium postaram się pokazać możliwości bezpłatnego oprogramowania – takiego jak chociażby JASP – oraz wskazać możliwości jakie daje programowanie w języku R.
Nie zabraknie praktycznych przykładów i wizualizacji danych.

Link do transmisji na Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1715155647030?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,

Andrzej Wicher
Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhD
Head of the Department of Acoustics
Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznan, Poland
tel. +48 61 829 51 31
Adjunct Professor, La Trobe University Melbourne, Australia
https://orcid.org/0000-0003-4332-6564
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Wicher-2
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM86846/