Warsztaty

Warsztaty dla studentów III roku Akustyki specjalność Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem