Jak mózg odróżnia mowę od śpiewu? Wstępne wyniki badań w ramach pracy doktorskiej – Robert Gogol

Zbadano, w jaki sposób średnia podstawowa wysokość (F0) w wypowiadanym zdaniu jest powiązana z jego zdolnością do wywołania iluzji przejścia mowy w śpiew (STS Speech To Song Illusion).

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 18 czerwca 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego w formie hybrydowej.

Referat wygłosi Pan mgr Robert Gogol z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Jak mózg odróżnia mowę od śpiewu? Wstępne wyniki badań w ramach pracy doktorskiej

Streszczenie:

Temat pracy „Wpływ struktury widmowo czasowej dźwięku na percepcję mowy i muzyki” 
Zbadano, w jaki sposób średnia podstawowa wysokość (F0) w wypowiadanym zdaniu jest powiązana z jego zdolnością do wywołania iluzji przejścia mowy w śpiew (STS Speech To Song Illusion). W iluzji STS, odkrytej przez Dianę Deutsch, wypowiadane zdanie po kilku powtórzeniach jest słyszane jako śpiew. 
W badaniu wstępnym wyznaczyliśmy średnią F0 w oryginalnych nagraniach frazy „they sometimes behave so strangely” dokonanych przez Deutsch, a także nagrania sześciu różnych osób mówiących (nie śpiewających) tę frazę. Analizy wykazały, że średnia wysokość F0 oryginalnej frazy Deutsch jest najwyższa spośród wszystkich nagrań. 
Postanowiliśmy sprawdzić zależność między średnią F0 fraz a ich zdolnością do wywołania iluzji STS. Aby to zweryfikować, przeprowadziliśmy test słuchowy. 
W eksperymencie przebadano 70 osób. Oprócz siedmiu wspomnianych nagrań przygotowano dwa dodatkowe, aby sprawdzić, czy manipulacja konturem wysokości tonu zmieni ich ocenę. Łącznie zaprezentowano dziewięć fraz o różnym F0. Każda fraza po 10 powtórzeniach była oceniana w skali od 0 do 10, gdzie 10 oznaczało „tak, to zdanie brzmi jak śpiew”, a 0 „nie, to zdanie wcale nie brzmi jak śpiew”. 
Wyniki eksperymentu pokazały, że po dziesięciu powtórzeniach zdania o wyższej F0 są oceniane jako śpiewane o wiele częściej niż zdania o niższej średniej F0.