Seminarium instytutowe 26.03.2019 r. Tomasz Hornowski – Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w hipertermii

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Pochłanianie fal ultradźwiękowych w materiałach lepkosprężystych domieszkowanych cząstkami stałymi w świetle teorii ECAH. Zastosowanie w hipertermii

wygłosi prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Streszczenie:

Hipertermia jest metodą wspomagającą leczenie nowotworów polegającą na podgrzaniu guza do temperatury 42 °C. Ciepło osłabia nowotwór, który staje się bardziej podatny na tradycyjne metody leczenia raka, takie jak radio- i chemioterapia. Jeden ze sposobów podgrzewania tkanek stosowanych w hipertermii wykorzystuje ultradźwięki. Ciepło wytwarzane przez falę zależy od współczynnika pochłaniania fali, który dla tkanek miękkich wynosi ok. 0.4 dB/cm MHz. Wzrost skuteczności metody ultradźwiękowej można więc uzyskać, zwiększając współczynnik pochłaniania tkanki poprzez wstrzyknięcie do guza cząstek stałych. Teoria ECAH, która opisuje właściwości ultradźwiękowe granularnych materiałów złożonych, takich jak żele, zole, emulsje, kompozyty czy też tkanki domieszkowane cząstkami stałymi pozwala określić wielkość cząstek, ich stężenie oraz częstotliwość fali, dające jak najwyższy, a zarazem bezpieczny wzrost temperatury tkanki.