Seminarium Katedry Akustyki 25.02.2020 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 25 lutego br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Sprzętowe kontrolery MIDI. Budowa, zastosowanie i użycie w procesie dydaktycznym

wygłosi Robert Gogol z Katedry Akustyki UAM.

Streszczenie:

Gwałtowny rozwój komputerów spowodował, że dzisiaj trudno sobie wyobrazić pracę w naukach ścisłych bez choćby podstawowych umiejętności programowania. O ile programowanie stało się wszechobecne w programach kształcenia studentów rozmaitych uczelni i specjalności, o tyle kwestie budowy i użycia fizycznego sprzętu nadal dla wielu pozostają tajemnicą i barierą nie do przeskoczenia. Tymczasem małe platformy mobilne – takie jak Arduino czy Raspberry Pi – pozwalają na łatwą i szybką naukę procesu budowy kontrolerów. Praktyczny udział w całym procesie może być dla studenta niezwykle rozwijający a uzyskane efekty końcowe często inspirują do dalszych poszukiwań. W niniejszym wystąpieniu pokazane zostaną kontrolery protokołu MIDI własnej konstrukcji. MIDI jest używanym powszechnie od ponad 30 lat standardem do komunikacji pomiędzy urządzeniami muzycznymi. Zbudowane własnoręcznie kontrolery pobudzają muzyczną ciekawość i umożliwiają dalsze poszukiwania, które niemożliwe byłyby przy użyciu jedynie myszki i komputera.