Seminarium instytutowe 29.10.2019 r. Rufin Makarewicz – Probabilistyczna natura hałasu w środowisku

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 29 października br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Probabilistyczna natura hałasu w środowisku

wygłosi prof. dr hab. Rufin Makarewicz z Zakładu Akustyki Środowiska.

Streszczenie:

Zmieniający się losowo poziom hałasu jest skutkiem zmiennej w czasie liczby źródeł oraz przypadkowych wartości parametrów opisujących procesy generacji i propagacji fal akustycznych. Z drugiej strony, prawo narzuca poziomy dopuszczalne. Poziomy te są „warunkami brzegowymi”, dla liczby źródeł i wyżej wymienionych parametrów. Relacje z tym związane wpisują się w problem „zrównoważonego rozwoju”.