Seminarium Katedry Akustyki 21.01.2020 r. Ireneusz Czajka – Zjawiska akustyczne w przepływach aerodynamicznych

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 21 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Zjawiska akustyczne w przepływach aerodynamicznych

wygłosi dr inż. Ireneusz Czajka z Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Streszczenie:

Przepływy płynów ściśliwych i nieściśliwych w instalacjach przemysłowych powodują powstawanie zjawisk, które prowadzą do generowania sygnałów akustycznych, często postrzeganych jako hałas. Powstawanie tych sygnałów akustycznych jest wyrazem istnienia sprzężenia między polem przepływowym i polem akustycznym. To sprzężenie może być modelowane na różne sposoby. Przy przepływach nieograniczonych może to być tensor Lighthilla zaś przy przepływach ograniczonych analogia Curle’s, Lilleya, Ffowcsa-Williamsa i Hawkingsa czy inne. Wykorzystując te analogie aeroakustyczne można modelować hałas maszyn i urządzeń przemysłowych. Hałas maszyn przepływowych zależy głównie od ich konstrukcji i punktu pracy. Modelowanie tego hałasu nastręcza poważnych trudności natury obliczeniowej i teoretycznej. Czysto empiryczne modele hałasu są rzadko stosowane. Znacznie częściej stosuje się modele numeryczne. Przeprowadzone badania numeryczne wskazują, że przy określaniu mocy akustycznej wentylatora istotne jest też uwzględnienie wpływu niejednorodności strugi napływającej na jego łopaty. Ta niejednorodność napływających strug wynika ze sposobu zabudowy wentylatora w instalacji. Opracowany model zastępczy pozwala na określanie wpływu sposobu zabudowy wentylatora na jego moc akustyczną.