Seminarium instytutowe 02.04.2019 r. Andrzej Skumiel – Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu magnetycznym. Aparatura do generacji RMF wysokiej częstotliwości

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Nanocząstka magnetyczna w rotującym polu magnetycznym. Aparatura do generacji RMF wysokiej częstotliwości

wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Streszczenie:

Hipertermia magnetyczna jako metoda wspomagania leczenia chorób nowotworowych stosuje oscylujące pole magnetyczne wytwarzane przez cewkę z prądem. Nieliczne artykuły naukowe z ostatnich lat wskazują na możliwość użycia rotującego pola magnetycznego, przez co uzyskuje się większą wydajność cieplną. Analiza efektu działania rotującego pola magnetycznego na cząstkę magnetyczną wskazuje na konieczność wystąpienia odpowiednich warunków eksperymentu – m.in. rozmiarów nanocząstki, częstotliwości i natężenia pola magnetycznego, lepkości cieczy nośnej.
Przedstawiono kilka układów do generacji rotującego pola magnetycznego i wstępne rezultaty ich użycia na próbkę cieczy magnetycznej.