Naukowcy Katedry Akustyki Publikują

W Wigilijny poranek (w ramach świątecznego prezentu?) ukazał się artykuł pt. Biocompatible Hydrogel-Based Liquid Marbles with Magnetosomes autorstwa Rafała Bielasa, Tomasza Kubiaka i Arkadiusza Józefczaka z naszej Katedry Akustyki we współpracy z Bernadetą Dobosz (WF UAM) i pracownikami Instytutu Fizyki Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach (Matusz Molcan i Michal Rajnak).
Artykuł pokazuje możliwości wykorzystania specjalnych cząstek magnetycznych (tzw. magnetozomów) pochodzących od magnetycznych bakterii do wytwarzania liquid marbles i różne sposoby manipulacji tak powstałymi strukturami w kontekście przyszłych zastosowań biomedycznych. Praca została opublikowana w wolnym dostępie, zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lektury.