seminarium Marcin Marcinkiewicz

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 6 grudnia br. o godzinie 11.30. Referat wygłosi Pan Mgr Marcin Marcinkiewicz, Magister dziennikarstwa muzycznego, autor bloga Ton Składowy www.tonskladowy.pl o tematyce muzyczno-psychologicznej, w ramach którego bada i weryfikuje mity związane ze sprzętem audio. Do jego zainteresowań naukowych zaliczają się zagadnienia techniczne związane z rejestracją dźwięku w domenie cyfrowej oraz analogowej, psychoakustyka, a także rynek fonograficzny.

Tytuł referatu:
Semantyka opisów brzmienia w dyskursie hobbystycznym

nagranie referatu:

Streszczenie:
Co to znaczy, że scena jest szeroka a bas dudniący? Jakie częstotliwości należy zredukować, żeby pozbyć się mulistości stopy w miksie? I co to w ogóle znaczy? Określenia barwy lub charakteru dźwięku dla laika mogą wydawać się niezrozumiałe, jednak w kontekście komunikacji między osobami profesjonalnie zajmującymi się obróbką dźwięku, te określenia niosą zrozumiały komunikat. Wraz z popularyzacją domowego sprzętu audio, określenia stosowane przez profesjonalistów przeniknęły do dyskusji między konsumentami muzyki, a z czasem znaczenie niektórych określeń uległo zniekształceniu. Na seminarium omówione zostaną różnice znaczeniowe między socjolektami (językami środowiskowymi) używanymi przez przedstawicieli branży „pro audio” a „home audio”. Przytoczone zostaną przykłady figur retorycznych i stylistycznych używanych w prasie amatorskiej i na forach hobbystycznych, wraz z kontekstem w celu analizy semantycznej opisów brzmieniowych.

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie na Wydziale Fizyki w Audytorium im. prof. Szczepana Szczeniowskiego, oraz zdalnie, pod poniższym linkiem. Wstęp wolny.

Link do wydarzenia na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1669117237987?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,

Andrzej Wicher
prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher
Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM