Seminarium instytutowe 12.03.2019 r. Arkadiusz Józefczak – Wpływ ściśliwości fantomów tkankowych na skuteczność hipertermii magnetycznej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 12 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Wpływ ściśliwości fantomów tkankowych na skuteczność hipertermii magnetycznej

wygłosi prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Streszczenie:

Podczas hipertermii magnetycznej nanocząstki poddane działaniu zmiennego pola magnetycznego stają się źródłem ciepła. Wykazano, że w wodnych zawiesinach cząstki magnetyczne poruszają się swobodnie i łatwo wytwarzają ciepło. Jednak w tkankach o różnych właściwościach mechanicznych ruch nanocząsteczek może być ograniczony, co wpływa na wzrost temperatury. Dlatego ważne jest, aby zbadać efekt hipertermii magnetycznej w warunkach zbliżonych do ludzkiego ciała np. w fantomach imitujących tkanki. Wykorzystując fantomy agarowe zbadano wpływ ich ściśliwości na efektywność hipertermii magnetycznej. Jako materiał magnetyczny wykorzystano pojedyncze nanocząstki oraz klastry nanocząstek. Wyniki pokazały, że im większa ściśliwość, tym większy efekt cieplny hipertermii magnetycznej.