Seminarium instytutowe 27.11.2018 Rufin Makarewicz – Wpływ refrakcji na hałas turbin wiatrowych

Wpływ refrakcji na hałas turbin wiatrowych 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM