Seminarium instytutowe 27.03.2018, Tomasz Horonowski – Przestrzenny i czasowy profil temperatury, dawka cieplna i SAR jako fizyczne wskaźniki skuteczności terapii cieplnej na przykładzie nagrzewania falami ultradźwiękowymi

Przestrzenny i czasowy profil temperatury, dawka cieplna i SAR jako fizyczne wskaźniki skuteczności terapii cieplnej na przykładzie nagrzewania falami ultradźwiękowymi 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM