Seminarium instytutowe 27.02.2018, Honorata Hafke-Dys – Badania umiejętności lekarzy różnych specjalności oraz studentów medycyny w zakresie słuchowej klasyfikacji dźwięków osłuchowych pochodzących z układu oddechowego – badania ankietowe i praktyczne w Polsce

Badania umiejętności lekarzy różnych specjalności oraz studentów medycyny w zakresie słuchowej klasyfikacji dźwięków osłuchowych pochodzących z układu oddechowego – badania ankietowe i praktyczne w Polsce 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM