Seminarium instytutowe 23.03.2017, Edyta Bogusz – Porównanie zysku z aparatów słuchowych dopasowanych z wykorzystaniem sygnałów PSTS i ISTS – plan badań

Porównanie zysku z aparatów słuchowych dopasowanych z wykorzystaniem sygnałów PSTS i ISTS – plan badań 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM