Seminarium instytutowe 25.10.2016, Rufin Makarewicz – Wpływ refrakcji na falę akustyczną w atmosferze

Wpływ refrakcji na falę akustyczną w atmosferze 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM