Seminarium instytutowe 18.10.2016, Jan Felcyn – Automatyczna detekcja mowy zaburzonej w środowiskach hałasowych

Automatyczna detekcja mowy zaburzonej w środowiskach hałasowych 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM