Różnice percepcji pogłosu w salach koncertowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 12 marca 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi Pan mgr Łukasz Błasiński z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Postęp prac w ramach pracy doktorskiej ze szczególnym uwzględnieniem porównania różnic percepcji pogłosu w salach koncertowych

Streszczenie:

W ramach Seminarium zostanie przedstawiony aktualny stan badań prowadzonych w ramach realizowanej pracy doktorskiej. Ponadto zaprezentowane zostaną główne tezy przygotowanych w ramach badań publikacji. Szerzej zostaną omówione różnice w percepcji pogłosu w tradycyjnych salach koncertowych oraz salach wykorzystujących systemy aktywnego wspomagania akustyki.

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher

Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhD
Head of the Department of Acoustics
Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznan, Poland
tel. +48 61 829 51 31
Adjunct Professor, La Trobe University Melbourne, Australia
https://orcid.org/0000-0003-4332-6564
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Wicher-2
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM86846/