Narzędzia AI w pracy z dźwiękiem i nie tylko

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na nagranie seminarium Katedry Akustyki, które odbyło się 5 marca 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego w trybie hybrydowym.

Referat wygłosił Pan mgr Przemysław Ślużyński z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:
Narzędzia AI w pracy z dźwiękiem i nie tylko

Streszczenie:
W dzisiejszym świecie technologia AI odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach, a produkcja dźwięku nie jest wyjątkiem. Celem tego seminarium jest przedstawienie różnych zastosowań algorytmów AI w realizacji dźwięku, omówienie korzyści i wyzwań związanych z wykorzystaniem AI w tej dziedzinie oraz zainspirowanie do dalszych eksperymentów z wykorzystaniem AI. Przybliżę m.in. zagadnienia związane z generowaniem dźwięku przy użyciu algorytmów AI, usprawnianiem procesu miksowania i masteringu, tworzeniem modeli do transkrypcji i generowania mowy oraz przedstawię ciekawe darmowe narzędzia do pracy z dźwiękiem i obrazem.

Link do transmisji na Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdkOGIxOTEtZWI0Ny00ZTNkLWI1YjgtMWRkNzJjZDU5Yzcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher
Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhD
Head of the Department of Acoustics

Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznan, Poland
tel. +48 61 829 51 31
Adjunct Professor, La Trobe University Melbourne, Australia
https://orcid.org/0000-0003-4332-6564
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Wicher-2
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM86846/