wykład „Hałas turbin wiatrowych i jego percepcja”

W związku ze społeczną potrzebą merytorycznej i obiektywnej informacji nt. hałasu turbin wiatrowych, zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu prof. dr hab. Anny Preis oraz prof. dr. hab. Rufina Makarewicz pt. „Hałas turbin wiatrowych i jego percepcja”.
LINK DO NAGRANIA YOUTUBE:

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie bardzo dużo w mediach mówi I dyskutuje się na temat energii pochodzącej z turbin wiatrowych. Na naszym Uniwersytecie, w Katedrze Akustyki Wydziału Fizyki UAM, realizowany jest projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dot. dokuczliwości hałasu turbin wiatrowych. Projekt realizowany jest przez kilka najlepszych ośrodków naukowych z Polski oraz z udziałem Partnera z Norwegii, a liderem tego projektu jest nasz Uniwersytet.

W związku z tym  oraz społeczną potrzebą merytorycznej i obiektywnej informacji nt. hałasu turbin wiatrowych, zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu prof. dr hab. Anny Preis oraz prof. dr. hab. Rufina Makarewicz pt. „Hałas turbin wiatrowych i jego percepcja”. Poniżej przedstawiam krótkie streszczenie wykładu.

Wykład będzie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 roku o godz. 13.30 w Audytorium Maximum im. prof. Franciszka Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu!

LINK DO NAGRANIA YOUTUBE:

Hałas turbin wiatrowych i jego percepcja
Prof. dr hab. Anna Preis, Prof. dr hab. Rufin Makarewicz
Dźwięk dokuczliwy nazywamy hałasem. Miara dokuczliwości hałasu jest zależna od źródła dźwięku, który ten hałas generuje. Turbiny wiatrowe są nowym, relatywnie dużym i trwałym źródłem hałasu. Akceptacja tego rodzaju hałasu zależy od parametrów opisujących jego generację i propagację. Znalezienie i opisanie tego związku jest obecnie jednym z najważniejszych tematów badawczych akustyki.