Grom akustyczny przy spadku swobodnym w atmosferze – dźwięk wojny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na nagranie seminarium Katedry Akustyki które odbyło się 7 listopada 2023r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosił Pan Prof. Rufin Makarewicz.

Tytuł:
Grom akustyczny przy spadku swobodnym w atmosferze – dźwięk wojny

Streszczenie:
Spadek swobodny bomby lotniczej lub pocisku balistycznego prowadzi do przekroczenia prędkości dźwięku. Dlatego wybuchowi ładunku towarzyszy fala N i związany z nią grom akustyczny. Na skutek zmian kształtu stożka Macha podczas ruchu przyspieszonego, eksplozja poprzedzona jest podwójną falą N. Bardzo proste rachunki pozwalają obliczyć interwały czasowe pomiędzy pierwszą i drugą falą N oraz wybuchem ładunku. Maskowanie resztkowe decyduje o słyszalność pojedynczego lub podwójnego gromu.Seminarium poprowadzi Pan Prof. Jędrzej Kociński.