Seminarium: Eryk Kozłowski


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 16 maja 2023r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi mgr Eryk Kozłowski z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:
Dźwięk immersyjny – nowa era percepcji dźwięku w przestrzeni trójwymiarowej w praktycznym zastosowaniu w przemyśle muzycznym, multimedialnym i filmowym

Streszczenie:

Dźwięk immersyjny stanowi przełom w sposobie, w jaki odbieramy i doświadczamy dźwięku. Przekracza on ograniczenia tradycyjnego podejścia stereofonicznego, oferując nam trójwymiarowe, przestrzenne i ”zaangażowane” doświadczenia percepcyjne. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych zagadnień, takich jak Dolby ATMOS, DTS:X, Auro-3D, systemy wielokanałowe, dźwięku opartym na obiektach, ambisonii, HRTF i dźwięku binauralnym dźwięk immersyjny umożliwia nam percepcyjne ”przeniesienie się do środka” kreowanego świata dźwiękowego.

Głównym celem dźwięku immersyjnego jest zapewnienie użytkownikowi wrażeń, które odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia dźwiękowe. Odbiorca ma wrażenie, że dźwięki otaczają go z różnych kierunków i oddziałują na niego z różnych odległości i perspektyw. Technologie dźwięku immersyjnego opierają się na zaawansowanych algorytmach przetwarzania dźwięku i pozwalają na precyzyjne lokalizowanie dźwięków i tworzenie iluzji dźwięku otaczającego.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów stereo, dźwięk immersyjny oferuje możliwość śledzenia ruchu dźwięków w przestrzeni, co prowadzi do bardziej realistycznego i wciągającego odbioru dźwięku.

Dźwięk Immersyjny oferuje możliwość zerwania z ograniczeniami odbioru dźwięku w dwóch wymiarach na rzecz obiektów w przestrzeni trójwymiarowej co pozwala na pogłębioną percepcję dźwięku w przestrzeni wielowymiarowej.

Technologie dźwięku immersyjnego opierają się na zasadach psychoakustyki i przestrzennej percepcji dźwięku. Dodatkowo zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) mogą przyczynić się do jeszcze bardziej immersyjnych doświadczeń dźwiękowych poprzez integrację dźwięku z wizualnymi aspektami środowiska.

Dźwięk immersyjny zapewnia użytkownikowi bardziej autentyczne, realistyczne i zaangażowane doświadczenie percepcyjne. W chwili obecnej obserwujemy postępujący rozwój implementacji tej technologii w różnych dziedzinach, takich jak rozrywka (nagrania studyjne i streaming’owe usługi muzyczne, koncerty, kino i przemysł filmowy, gry wideo, aplikacje multimedialne), edukacja (symulacje, treningi z wykorzystaniem technologii VR, AR, AI), czy architektura (projektowanie akustyczne).

Dźwięk immersyjny to przełomowa technologia, która ma potencjał zrewolucjonizować sposób, w jaki doświadczamy dźwięku. Przyszłe badania powinny skupić się na dalszym rozwoju i ulepszaniu technologii dźwięku immersyjnego, z naciskiem na zrozumienie, jak ludzki mózg przetwarza dźwięk przestrzenny, co pozwoli na lepsze dostosowanie technologii do ludzkiego słuchu.

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher