Seminarium: Maciej Buszkiewicz

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 9 maja 2023r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi mgr Maciej Buszkiewicz z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Metoda wyznaczania progów detekcji hałasu turbin wiatrowych na tle maskera (autostrady) w funkcji odległości

Streszczenie:

Wśród osób mieszkających w otoczeniu farm wiatrowych hałas turbin uznawany jest za dokuczliwy. Jest to w głównej mierze spowodowane periodycznie zmieniającym się poziomem generowanego dźwięku, tzw. modulacją amplitudową (AM). Takie dźwięki są łatwo spostrzegane nawet przy bardzo małych poziomach dźwięku i dużym SNR. W celu minimalizowania negatywnego oddziaływania hałasu i kompleksowego ujęcia problematyki hałasu turbin wiatrowych przy planowaniu nowych inwestycji albo modernizacji istniejących zasadnym wydaje się określenie średnich progów detekcji hałasu turbin wiatrowych na tle dźwięków mogących stanowić naturalny „masker”.

Podczas seminarium zostaną przedstawione wyniki trwających badań nad wyznaczaniem progów detekcji hałasu turbin wiatrowych na tle dźwięków autostrady (maskera). Zastosowana metoda pozwala na określenie progów detekcji źródła hałasu (turbiny) w funkcji odległości od badanego. Do eksperymentów wykorzystano rzeczywiste nagrania hałasu turbin wiatrowych, które za pomocą specjalnej funkcji przejścia (transfer function) przefiltrowano by imitowały dźwięki źródła w odległościach od 0 do 2000 m od osoby badanej, z krokiem co 10 m. Progi detekcji zostały wyznaczone metodą 2AFC dla 4 maskerów różniących się odległością prezentacji: 250 m, 500 m, 1000 m i 2000 m. Oznacza to, że dźwięki turbiny wiatrowej były oceniane w 4 eksperymentach na tle dźwięków autostrady nagranej w jednej z czterech różnych odległości.  Zaprezentowane wyniki ukazują funkcję średniego progu detekcji hałasu turbin wiatrowych w stosunku do odległości prezentacji dźwięku maskującego.

 

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher