Seminarium: Łukasz Błasiński

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2023r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi mgr Łukasz Błasiński z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Wpływ stereofonicznego systemu mikrofonowego na zdolność do lokalizacji źródła dźwięku przy odsłuchu słuchawkowym

Streszczenie:

W czasie seminarium przedstawione zostaną wyniki eksperymentu, w którym sprawdzono kompatybilność jedenastu stereofonicznych systemów mikrofonowych ze zdolnością człowieka do lokalizacji źródła dźwięku w przypadku słuchawkowej prezentacji materiału dźwiękowego. Powszechnie uważa się, że najlepszą lokalizację zapewniają systemy koincydencyjne, co nie zostało potwierdzone w niniejszym eksperymencie. Sprawdzono systemy: AB, XY, ORTF, MS, Dysk Jacklina, 6 konfiguracji systemu NOS oraz układ sztucznej głowy. Na potrzeby eksperymentu sprawdzono też bezpośrednią zdolność słuchaczy do lokalizacji źródła dźwięku dla analogicznych kątów prezentacji i dla sygnałów prezentowanych z wykorzystaniem systemu głośników. Próbki dźwiękowe nagrano w komorze bezechowej Katedry Akustyki. We wszystkich etapach badania udział wzięło łącznie ponad 200 słuchaczy. Na potrzeby badania stworzono internetową platformę do prowadzenia testów psychoakustycznych.

 

Pozdrawiam,

Andrzej Wicher