Seminarium: Ewa Skrodzka

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 18 kwietnia 2023r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi Prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Porównanie skuteczności maskowania mowy polskiej sygnałami PSTS, ISTS oraz szumem babble

Streszczenie:

Celem badań było sprawdzenie efektywności maskowania mowy sygnałami mowopodobnymi PSTS (ang. Polish Speech Test Signal), ISTS (ang. International Speech Test Signal) oraz szumem babble. Założono, że PSTS i szum babble będą lepiej maskować mowę polską niż ISTS, ponieważ zawierają fonemy języka polskiego (które w ISTSie nie występują). Badanie polegało na zaprezentowaniu słuchaczom jednosylabowych wyrazów z Polskiego Testu Słownego w obecności ISTS, PSTS oraz szumu babble. Wyznaczono stosunki sygnału do szumu przy których słuchacz poprawnie powtórzył 50% materiału słownego. Na podstawie tych informacji porównano efektywność maskowania mowy polskiej przez PSTS, ISTS oraz szum babble. Ponieważ hipoteza badań nie została potwierdzona, przedstawione zostaną możliwe przyczyny oraz dalsze kierunki badań.

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher

Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhD, DSc
Department of Acoustics, Faculty of Physics
Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznan, Poland
tel. +48 61 829 51 31
Adjunct Professor, La Trobe University Melbourne, Australia
https://orcid.org/0000-0003-4332-6564
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Wicher-2
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM86846/