seminarium Rafał Wojciechowski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 21 marca 2023 o godz. 11.30 w Audytorium im. prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi Prof. PP dr hab. inż. Rafał Wojciechowski z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej

Tytuł referatu:
Zastosowanie wielostopniowe ujęcia Metody Elementów Skończonych w analizie układów z polem elektromagnetycznym

Streszczenie:
W ramach prezentacji omówione zostaną wyniki badań związane z opracowaniem oraz wdrożeniem najnowszego, wielostopniowego ujęcie Metody Elementów Skończonych w obszarze analizy układów z polem elektromagnetycznym. Przedstawione zostaną polowe metody opisu zjawisk elektromagnetycznych oraz zestawione zostaną równania opisujące rozkład pola elektromagnetycznego w układach z prądami przewodnictwa oraz prądami przesunięcia dielektrycznego. Omówione zostaną metody analizy układów z polem elektromagnetycznym obejmujące sformułowania polowe oraz sformułowania wykorzystujące potencjały. Podana zostanie definicja elementu uogólnionego jak również siatkowe model układów z polem elektromagnetycznym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona omówieniu metody opisu odwzorowania uzwojeń cienkozwojnych maszyn i urządzeń elektrycznych za pomocą metody elektrycznego potencjału wektorowego T0. Przedstawione zostaną również wybrane wyniki analizy układów z polem elektromagnetycznym.

Pozdrawiam,

Andrzej Wicher

Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhD, DSc
Department of Acoustics, Faculty of Physics
Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznan, Poland
tel. +48 61 829 51 31
Adjunct Professor, La Trobe University Melbourne, Australia
https://orcid.org/0000-0003-4332-6564
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Wicher-2
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM86846/