seminarium Łukasz Błasiński

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 10 stycznia br. o godzinie 11.30 w sali nr 16 (sala posiedzeń Rady Naukowej Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia).

Referat pt.: Percepcja czasu pogłosu w pomieszczeniach z aktywnymi systemami wspomagania akustyki, wygłosi Pan Mgr Łukasz Błasiński.

Streszczenie:

Czas pogłosu to zdefiniowany przez W. C. Sabine’a najstarszy parametr liczbowy w akustyce pomieszczeń. Ze względu na dużą korelację czasu pogłosu z innymi parametrami oceny jakości akustyki wnętrz często jest to jedyny parametr, który jest podawany w opracowaniach.
W praktyce, ze względu na ograniczenia metrologiczne, długość czasu pogłosu częściej określa się za pomocą parametrów RT20 i RT30. Jednocześnie analizuje się inne parametry akustyki wnętrz, które wynikają z czasu pogłosu, spośród których należy wyróżnić EDT (Early Decay Time – czas wczesnego zaniku). Z punku widzenia psychoakustyki interesująca jest korelacja liczbowo wyrażanej długości czasu pogłosu z ludzkim wrażeniem długości pogłosu.
W referacie przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy dotyczący percepcji długości czasu pogłosu oraz wyniki eksperymentu dotyczącego percepcji długości czasu pogłosu w pomieszczeniach z zainstalowanym systemem wspomagania akustyki. Przedstawiona zostanie również nowa metoda wykorzystana do przeprowadzenia eksperymentu.

Pozdrawiam,

Andrzej Wicher