XVII Konferencja z cyklu AKUSTYKA W AUDIOLOGII I FONIATRII

W dniach 3-4 czerwca 2022 odbędzie się XVII Konferencja z cyklu
AKUSTYKA W AUDIOLOGII I FONIATRII,
tym razem w formie on-line.

Podobnie jak w latach poprzednich, Konferencja organizowana jest przez Katedrę Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedrę i Klinikę Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Od 14:00 do 14:00… Obrady zaplanowane są w piątek 3 czerwca w godz. 14:00-20:30 oraz w sobotę w godz. 09:00-14:00.
Tematyka obejmować będzie najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu zagadnień związanych z zaburzeniami i diagnostyką narządów słuchu, głosu oraz mowy.
Dzięki planowanemu uczestnictwu firm będziecie Państwo mogli zapoznać się z aktualnymi nowościami aparaturowymi.
Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do Rejestracji uczestnictwa…
Strona internetowa Konferencji: www.awaif.pl

Wstępny program

PIĄTEK, 3 CZERWCA 2022

14:00-14:20 Otwarcie Konferencji
Ewa Skrodzka, Michał Karlik

14:20-15:50 SESJA 1

14:20-14:40 Audiometria mowy u pacjentów ukraińskojęzycznych – wyzwanie dla protetyka słuchu
Ewa Skrodzka, Michał Karlik, Andrzej Wicher, Mykyta Liubych

14:40-15:00 Audiometria impedancyjna – zasady rejestracji odruchu z mięśnia strzemiączkowego
Andrzej Wicher, Michał Karlik

15:00-15:20 Praktyczne aspekty protezowania słuchu
Dorota Hojan-Jezierska, Dariusz Komar, Olgierd Stieler

15:20-15:40 Wybrane wyniki badania strobokimografii oraz cyfrowej analizy głosu wykorzystywanych w ocenie rehabilitacji zaburzeń zawodowych głosu u nauczycieli
Magdalena Kałos, Alicja Sekula, Michał Karlik

15:40-15:50 Prezentacja firmy Medicus

15:50-16:10 PRZERWA

16:10-18:00 SESJA 2

16:10-16:30 Stan aktualny i przyszłość diagnostyki zaburzeń słuchu
Krzysztof Kochanek

16:30-16:50 Zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza i terapia w gabinecie protetyka słuchu
Andrzej Senderski

16:50-17:10 Właściwości akustyczne wkładek usznych
Roman Gołębiewski, Artur Duraj, Andrzej Wicher, Karina Mrugalska-Handke

17:30-17:50 Zawroty głowy po dopasowaniu aparatu słuchowego
Magdalena Kałos, Michał Karlik

17:50-18:00 Prezentacja firmy Audica

18:00-18:20 PRZERWA

18:20-20:10 SESJA 3

18:20-18:40 Zestaw programów do psychofizycznych badań układu słuchowego
Aleksander Sęk, Brian B. C. Moore

18:40-19:00 Rekomendacje kliniczne dotyczące rehabilitacji osób z szumami usznymi
Alicja Malicka

19:00-19:20 Pojęcia akustyczne w praktyce klinicznej – czy potrafimy się nimi posługiwać na codzień?
Andrzej Wicher, Michał Karlik

19:20-19:40 Ocena funkcji narządu żucia u pacjentów z dysfunkcją słuchu
Karolina Szuflak, Beata Wolnowska, Karolina Gerreth

19:40-20:00 Zarządzanie zespołem jako szansa budowania przewagi konkurencyjnej
Agnieszka Ruta

20:00-20:10 Prezentacja firmy Advanced Bionics

20:10-20:20 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

SOBOTA, 4 CZERWCA 2022

09:00-11:10 SESJA 4

09:00-09:20 Porównanie efektywności maskowania mowy polskiej szumem babble oraz szumami ISTS oraz PSTS
Ewa Skrodzka, Julia Florek

09:20-09:40 Percepcja bodźców opóźnionych w słyszeniu binauralnym
Piotr Świdziński

09:40-10:00 Jednostronne niedosłuchy a audiogennie uwarunkowane zaburzenia artykulacji
Beata Wolnowska, Alicja Sekula, Michał Karlik

10:00-10:20 Polski test zdaniowy typu matrix – walidacja i przykłady zastosowania
Anna Pastusiak

10:20-10:40 Tympanometria szerokopasmowa – wybrane zagadnienia
Marta Grądzka, Michał Karlik

10:40-11:00 Zdolność lokalizacji źródeł dźwięku nagrywanych i odtwarzanych metodą binauralną
Edyta Bogusz-Witczak

11:00-11:10 Prezentacja firmy Interton

11:10-11:30 PRZERWA

11:30-14:00 SESJA 5

11:30-11:50 Fizykoterapia w szumach usznych
Bożena Wiskirska-Woźnica

11:50-12:10 Potencjały wywołane z pnia mózgu u osób z jednostronnym niedosłuchem – pułapki kliniczne
Małgorzata Nowak, Alicja Sekula, Michał Karlik

12:10-12:30 Zastosowanie środowiska VR w badaniach psychoakustycznych nad dokuczliwością hałasu
Maciej Buszkiewicz

12:30-12:50 Pętle indukcyjne – czy wraca zainteresowanie?
Nina Bekała, Andrzej Wicher, Michał Karlik

12:50-13:10 Wpływ bodźców dźwiękowych i optokinetycznych na narząd równowagi
Anna Majewska, Marta Urbaniak-Olejnik, Wawrzyniec Loba

13:10-13:30 Zasady rehabilitacji pacjentów zaimplantowanych wszczepami ślimakowymi w ośrodkach niemieckich
Monika Kordus

13:30–13:50 29. Finał WOŚP w aspekcie diagnostyki słuchu
Jarosław Szydłowski, Michał Karlik

13:50–14:00 Prezentacja firmy Oticon / Interacoustics

14:00 Zakończenie Konferencji