Seminarium – Jędrzej Kociński – Inteligentny stetoskop: wykrywanie objawów i wspomaganie diagnozowania

Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Akustyki UAM, Sekcji Akustyki Środowiska Komitetu Akustyki PAN oraz Oddziału Poznańskiego PTA pragnę zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu Prof. UAM dr hab. Jędrzeja Kocińskiego „Inteligentny stetoskop: wykrywanie objawów i wspomaganie diagnozowania i monitorowania chorób układu oddechowego”, który odbędzie się w dniu 24.05.2022, o godz. 11.30 (w formie zdalnej).

Uprzejmie proszę o przyjęcie tego zaproszenia oraz zainteresowania tym wydarzeniem swoich współpracowników, kolegów, doktorantów i magistrantów.

W załączeniu przesyłam krótkie streszczenie wykładu oraz CV prelegenta.

Link do nagrania seminarium: https://youtu.be/EBD5pOBMSaw

Jednocześnie, chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z poprzednimi wykładami, które są dostępne naszym kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZE8qCMzr_ndhpcG3lpiIg

Gorąco zachęcam Państwa do podjęcia współpracy naukowej. Dysponujemy ogromnym i bogatym zapleczem badawczym.
Ponadto, jako Uczelnia Badawcza – jedna z dziesięciu Uczelni w Polsce – dysponujemy wieloma możliwościami finansowania badań oraz pobytu w naszym ośrodku.

Seminarium poprowadzi prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Dziekan Wydziału Fizyki
Kierownik Katedry Akustyki UAM

Streszczenie
Choroby towarzyszą nam od zawsze. Tradycyjne porzekadło brzmi katar nieleczony trwa
siedem dni, a leczony tydzień. Czy więc warto trudzić się i szukać nowoczesnych rozwiązań,
które mogą pomóc nie w coraz częstszych śmiertelnych chorobach jak rak, czy choroba
Alzheimera, ale w codziennych dolegliwościach związanych z układem oddechowym? W
końcu stetoskop używany jest w niezmienionej formie od ponad 200 lat i jest nieodłącznym
atrybutem lekarza. To on jest osobą, która przykłada go do klatki piersiowej, słucha i
interpretuje, a na końcu stara się podać diagnozę. Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji
(AI) w tak tradycyjnym rozwiązaniu może przynieść coś nowego, jakieś dane, które można
wykorzystać inaczej niż dotychczas? Seminarium to, choć jest kontynuacją innych tematów
prezentowanych przez grupę akustyków z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki UAM
związanych ze startupem StethoMe (dr Honorata Hafke-Dys, mgr Anna Pastusiak, prof. UAM
dr hab. Jędrzej Kociński) ma za zadanie pokazać najnowsze wyniki badań naukowych nad
możliwością automatycznej analizy dźwięków osłuchowych z układu oddechowego. Stanowi
ono także swego rodzaju podsumowanie dotychczasowych badań w tym zakresie jako, że
wyniki prezentowanych podczas seminarium badań wskazują na wartość kliniczną
rozwiązania, co stanowi o możliwości wykorzystania StethoMe w przypadku konkretnych
schorzeń.
Aby jednak pokazać pełen obraz problemu seminarium przyjmie postać klasycznego
dramatu w czterech częściach:
Część 1. – Krótka Historia Medycyny – od Starożytnych Greków do wieku XX. Ta część ma
na celu pokazanie kontekstu w jakim obecnie wszyscy, jako pacjenci, się znajdujemy, a z
czego często nie zdajemy sobie sprawy.
Część 2. – Telemedycyna. Druga część ma na celu pokazanie kontekstu związanego z
możliwościami zdalnych konsultacji medycznych.
Część 3. – StethoMe i StethoMe AI. Ta część jest wprowadzeniem do problemów
związanych z osłuchiwaniem pacjentów i uzyskiwanymi w ten sposób wynikami.
Część 4. – StethoMe AI i astma. Ostatnia część pokazuje możliwość klinicznego
wykorzystania wyników, o których wielokrotnie wcześniej wspomniane wyżej osoby mówiły
podczas różnych seminariów.
Seminarium będzie miało w dużej mierze formę prezentacji popularno-naukowej, jednak
wyniki badań będą miały charakter ściśle naukowy zarówno pod względem ich jakości, jak i
sposobu ich pozyskiwania i analizy.