Publikacja: Rufin Makarewicz

W czasopiśmie Applied Acoustics ukazała się publikacja z afiliacją Katedry Akustyki:
R. Makarewicz,
A compliance noise scheme based on exceedance probability
Praca dotyczy pomiarów hałasu i zawiera propozycję probabilistycznej zgodności z poziomem dopuszczalnym
Link do publikacji: https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108565