Seminarium KA Arkadiusz Józefczak


Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium naukowe Katedry Akustyki przy współudziale Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego, które odbędzie się we wtorek 29 marca br. o godzinie 11.30. Referat wygłosi Pan Prof UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Tomografia ultradźwiękowa & nanocząstki magnetyczne

Streszczenie:
Nanocząstki można stosować w wielu procedurach terapeutycznych, takich jak kontrolowane dostarczanie i uwalnianie leków, terapia termiczna czy sonodynamiczna. Pomimo obiecujących nowych terapii są one nadal ograniczone ze względu na trudności w dokładnej kontroli ich skuteczności. Do śledzenia ultradźwiękowego nagrzewania z wykorzystaniem nanomateriałów zaproponowano ultradźwiękową tomografię transmisyjną. Przetestowano fantomy imitujące tkanki z różnymi nanomateriałami, głównie z nanocząstkami magnetycznymi. Badano ich wpływ na kontrast obrazowania za pomocą tomografii ultradźwiękowej, oraz możliwość monitorowania procesu nagrzewania. Wyniki pokazały, że tomografia ultradźwiękowa jest czuła na obecność nanomateriałów magnetycznych i zmiany temperatury. To połączenie ultradźwięków oraz nanomateriałów może być podstawą nowej platformy teranostycznej.

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.
Link do wydarzenia na MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1648026452428?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher
prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher
Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM