Seminarium KA Jan Felcyn


Szanowni Państwo,
zapraszam na seminarium naukowe Katedry Akustyki we wtorek 8 marca br. o godzinie 11.30. Referat wygłosi Pan dr Jan Felcyn z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:
Wpływ czynników pozaakustycznych i pandemii na oceny dokuczliwości hałasu w Poznaniu

Streszczenie:
Hałas, obok smogu, jest najpowszechniejszym rodzajem zanieczyszczenia w Europie. Narzędziem jego monitorowania są tzw. mapy akustyczne, pokazujące wartości długookresowych wskaźników hałasu na danym obszarze. Jednak te wskazania najczęściej nie tłumaczą dostatecznie zmienności ocen dokuczliwości hałasu dokonywanych przez mieszkańców. W związku z tym w literaturze istnieje wiele badań opisujących tzw. czynniki pozaakustyczne, które mogą mieć wpływ na postrzeganą dokuczliwość hałasu. Wśród nich można wymienić dane demograficzne, ekonomiczne, związane z nastawieniem do środowiska czy też postrzeganiem najbliższej okolicy. Mówi się również o czułości na hałas, która ma opisywać jak bardzo wyczulony na hałas jest dany człowiek. Na oceny dokuczliwości wpływ ma również pandemia, która zwłaszcza w pierwszych falach znacząco ograniczała wiele aspektów naszego codziennego życia. W ramach prezentacji zostaną przedstawione wyniki badania online przeprowadzonego wśród mieszkańców Poznania wiosną 2021 roku. Zostaną one omówione zarówno w kontekście zmian wynikających z pandemii jak i różnych czynników pozaakustycznych, które przynajmniej częściowo tłumaczą odpowiedzi dotyczące dokuczliwości.

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.

Link do wydarzenia na MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1646323602246?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher

Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM
ul.Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań
tel. +48 61 829 51 31
https://orcid.org/0000-0003-4332-6564
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Wicher-2
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM86846/