Seminarium KA Łukasz Błasiński

Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium naukowe Katedry Akustyki we wtorek 1 marca br. o godzinie 11.30. Referat wygłosi Pan mgr Łukasz Błasiński z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.
Tytuł referatu:
Analiza parametrów akustycznych pomieszczeń wykorzystujących system aktywnego wspomagania akustyki ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika zrozumiałości mowy
Streszczenie:
Z punktu widzenia akustyki pomieszczeń, różne wydarzenia artystyczne wymagają odmiennych warunków akustycznych. Zapewnienie warunków akustycznych właściwych dla realizowanego wydarzenia jest więc wyzwaniem dla operatorów sal wielofunkcyjnych. Zakres zmian wartości parametrów osiągany poprzez zmianę kubatury pomieszczenia lub za pomocą regulowanych kotar dźwiękochłonnych jest ograniczony i często niewystarczający, dlatego współcześnie coraz częściej wykorzystuje się aktywne systemy wspomagania akustyki. Wykorzystanie takich systemów pozwala na regulację wartości parametrów akustycznych
w znacznie większym zakresie niż za pomocą rozwiązań pasywnych. Coraz częstsze wykorzystywanie takich systemów skłania do analizy parametrów akustycznych sal, które wyposażone są w taki system.
W prezentacji uwzględniono analizę parametrów akustycznych kilku sal wykorzystujących system wspomagania akustyki jakie znajdują się w Polsce. Prezentacja zawiera również pogłębioną analizę wartości współczynnika zrozumiałości mowy w salach wykorzystujących aktywny system wspomagania akustyki.
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.
Link do wydarzenia na MSTeams:
Pozdrawiam,

Andrzej Wicher