Wykład prof. dr. hab. Rufina Makarewicza

Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Akustyki UAM oraz Sekcji Akustyki Środowiska Komitetu Akustyki PAN pragnę zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu prof. dr. hab. Rufina Makarewicza „Metoda oceny dokuczliwość hałasu zmodulowanego amplitudowo”, który odbędzie się w dniu 19 października o godz. 11.30 w Auli im. prof. Szczepana Szczeniowskiego (Wydział Fizyki UAM). Możliwy jest również udział w seminarium w formie zdalnej.

Poniżej streszczenie wykładu.

Uprzejmie proszę o przyjęcie tego zaproszenia oraz zainteresowania tym wydarzeniem swoich współpracowników, kolegów, doktorantów i magistrantów.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3bf5cc3bb14a46bc87c7d1b4d0587ce0%40thread.tacv2/1633585347322?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%220a71780b-a198-4456-9cac-b59ad9a499b5%22%7d

Jednocześnie, chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z poprzednimi wykładami, które są dostępne naszym kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZE8qCMzr_ndhpcG3lpiIg

Gorąco zachęcam Państwa do podjęcia współpracy naukowej. Dysponujemy ogromnym i bogatym zapleczem badawczym.
Ponadto, jako Uczelnia Badawcza – jedna z dziesięciu Uczelni w Polsce – dysponujemy wieloma możliwościami finansowania badań oraz pobytu w naszym ośrodku.

Seminarium poprowadzi prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Dziekan Wydziału Fizyki

„Metoda oceny dokuczliwość hałasu zmodulowanego amplitudowo”

Wyniki badań pokazują, że modulacja amplitudowa hałasu zwiększa jego
dokuczliwość. Oznacza to, że dwa sygnały o tym samym poziomie hałasu
równoważnym, LAeqT ale różnych głębokościach modulacji, będą przyczyną
zróżnicowanej dokuczliwości. Z życia codziennego wiadomo, że „im bliżej toru ruchu
samochodu, tramwaju lub pociągu, tym wyraźniejsza modulacja amplitudowa hałasu”.
W zdecydowanej większości przypadków, głębokość modulacji maleje z odległością
od ruchomego źródła. Np. w odległości rzędu 1 km modulacja hałasu drogowego jest
niezauważalna. Z kolei, w odległości 1 km od pojedynczej turbiny wiatrowej, modulacja
amplitudowa (związana a ruchem łopat) zwiększa dokuczliwość hałasu!
Wykład przedstawia propozycję modyfikacji poziomy równoważnego,
LAeqT, która uwzględnia modulację amplitudową.