Seminarium Katedry Akustyki mgr Anna Schelenz

Zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki

we wtorek 11 maja 2021r. o godzinie 11.30.
Prelegent: mgr Anna Schelenz.
Afiliacja: Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM.
Tytuł referatu:
Is Acoustic Change Complex an Objective Test of Cochlear Dead Region?

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.

Nagranie wykładu:

Streszczenie referatu:

Na seminarium przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych we współpracy z Uniwersytetem w Manchesterze nad obiektywizacją testu TEN, służącego do wykrywania martwych obszarów w ślimaku znajdującym się w uchu wewnętrznym. Głównym celem badań było znalezienie najlepszej metody służącej do wyznaczenia progu, powyżej którego u osoby badanej możliwe jest stwierdzenie występowania martwego obszaru. W dalszej kolejności skupiono się na porównaniu wyników uzyskanych przy różnych parametrach SNR (Signal to Noise Ratio) i różnych częstotliwościach bodźca. Prezentacja stanowi przegląd artykułu stworzonego na podstawie przeprowadzonych badań na Faculty of Biology, Medicine and Health w Manchesterze.