Seminarium Katedry Akustyki mgr Rafał Bielas

Zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki
we wtorek 13 kwietnia 2021r. o godzinie 11.30.

Prelegent: mgr Rafał Bielas. Afiliacja: Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM
Tytuł: Emulsje Pickeringa wytwarzane za pomocą fal ultradźwiękowych i pola elektrycznego – ich charakterystyka i możliwe zastosowania

Nagranie wykładu:


Emulsje stabilizowane cząstkami stałymi (tzw. emulsje Pickeringa) są obiektami zainteresowania naukowców różnych dziedzin, głównie z uwagi na ich lepszą stabilność

w porównaniu z tradycyjnymi emulsjami. Do ich wytworzenia można zastosować cząstki
o różnym pochodzeniu, kształcie czy rozmiarze. Stąd też mogą znaleźć potencjalne zastosowanie m.in. w przemyśle petrochemicznym i nowoczesnej medycynie.
W czasie wystąpienia zostanie omówiona metoda wytwarzania emulsji Pickeringa za pomocą fal ultradźwiękowych i pola elektrycznego. Proces wytwarzania kontrolowano metodami optycznymi i ultradźwiękowymi. Emulsje stabilizowane przez cząstki magnetyczne poddano dodatkowo działaniu zmiennego pola magnetycznego i sprawdzono efektywność magnetycznego nagrzewania. Wyniki pokazały, że na proces ten wpływ ma stopień pokrycia powierzchni kropel przez cząstki. Dodatkowo nieniszczące badania ultradźwiękowe pokazały, że w trakcie procesu nagrzewania magnetycznego nie następują trwałe zmiany w strukturze emulsji.
Na koniec zostanie zaprezentowane nowe zastosowanie nagrzewania magnetycznego emulsji Pickeringa – tworzenie kapsułek koloidalnych. Gdy krople emulsji są pokryte jednocześnie przez cząstki magnetyczne i polimerowe, może nastąpić częściowe spiekanie ich powierzchni pod wpływem wysokiej temperatury wytworzonej przez cząstki magnetyczne.