Seminarium Katedry Akustyki mgr Anna Pastusiak

Zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki we wtorek 23 marca 2021r. o godzinie 11.30. Prelegent: mgr Anna Pastusiak. Afiliacja: Katedra Akustyki UAM.
Tytuł: Wykorzystanie PSMT i MHA w ocenie zrozumiałości mowy i zysku z dopasowania aparatów słuchowychSeminarium odbędzie się w formie zdalnej.Nagranie wykładu:

Poniżej streszczenie referatu:
Wykorzystanie PSMT i MHA w ocenie zrozumiałości mowy i zysku z dopasowania aparatów słuchowych.
Na poprawę zrozumiałości mowy u użytkowników aparatów słuchowych, określaną jako zysk z dopasowania, ma wpływ wiele czynników. Sama procedura protezowania, nie dość, że skomplikowana, wydaje się być również nieodpowiednio ustandaryzowana. W literaturze sugeruje się podejście obejmujące ocenę zrozumiałości mowy nie tylko z własnym aparatem, ale także z kontrolowanym oprogramowaniem – wirtualnym aparatem słuchowym (Master Hearing Aid).
W badaniu wzięło udział 20 dorosłych słuchaczy z symetrycznym, odbiorczym ubytkiem słuchu. Materiał słowny (PMST) prezentowany był w ciszy oraz obecności 3 sygnałów maskujących, o różnych charakterystykach akustycznych, w 3 blokach pomiarowych – z własnymi urządzeniami, MHA oraz bez aparatów słuchowych. Przy wykorzystaniu metody adaptacyjnej wyznaczono progi zrozumiałości mowy (SRT), a także zyski z protezowania słuchu.
Uzyskane wyniki sugerują, iż wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem MHA jako bazy wskazującej minimalną korzyść z protezowania, może być narzędziem pomocnym w dopasowaniu aparatów słuchowych.
W trakcie seminarium zostaną przedstawione również inne aktywności badawcze studentki.