Wykład prof. dr. hab. Anny Preis – Metoda oceny skutków oddziaływania hałasu na ludzi i jej zastosowanie do oceny dokuczliwości

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Akustyki UAM oraz Sekcji Akustyki Środowiska Komitetu Akustyki PAN pragnę zaprosić Państwa do wysłuchania rejestracji wykładu prof. dr. hab. Anny Preis
„Metoda oceny skutków oddziaływania hałasu na ludzi i jej zastosowanie do oceny dokuczliwości”,
który odbył się w dniu 26 stycznia o godz. 11.30 (w formie zdalnej).

Jednocześnie, chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z poprzednimi wykładami, które są dostępne naszym kanale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZE8qCMzr_ndhpcG3lpiIg

Gorąco zachęcam Państwa do podjęcia współpracy naukowej. Dysponujemy ogromnym i bogatym zapleczem badawczym (szczegółowy wykaz będzie dostępny na naszej stronie do końca tygodnia). Ponadto, jako Uczelnia Badawcza – jedna z dziesięciu Uczelni w Polsce – dysponujemy wieloma możliwościami finansowania badań oraz pobytu w naszym ośrodku. W przypadku zainteresowania – uprzejmie proszę o kontakt bezpośredni ze mną. Studentów zachęcam do podjęcia studiów w naszej Szkole Doktorskiej.

Pozdrawiam,
Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Dziekan Wydziału Fizyki

Krótkie streszczenie wykładu:
Do najbardziej dolegliwych skutków oddziaływania hałasu na ludzi należą: niedokrwienna choroba serca, zakłócenie snu oraz skrajna dokuczliwość. Okazuje się, że można obliczyć liczbę ludzi narażonych na wystąpienie negatywnego efektu zdrowotnego znając poziom hałasu, LDWN, generowanego przez konkretne źródło. W mojej prezentacji skupię się na wyjaśnieniu podstaw naukowych dla metody obliczania liczby osób narażonych na skrajną dokuczliwość danego źródła hałasu. Wskażę wady i zalety proponowanej metody oraz problemy, które nadal pozostają nierozwiązane, na przykład szacowanie całkowitej dokuczliwości generowanej przez różne, współwystępujące źródła hałasu. Nowa metoda wyznaczania liczby osób narażonych na skrajną dokuczliwość zostanie porównana z dotychczas obowiązującą w Polsce metodą wyliczania tzw. liczby M, na przykładzie tworzenia mapy hałasowej miasta Poznania.
prof. dr. hab. Anna Preis

 

grafika: Background vector created by rawpixel.com – www.freepik.com