Rozpoczęcie cyklu wykładów i referatów z zakresu szeroko pojętej akustyki. Wykład prof.dr.hab. Rufina Makarewicza.

Szanowni Państwo, W imieniu Katedry Akustyki UAM oraz Sekcji Akustyki Środowiska Komitetu Akustyki PAN zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrania wykładu prof. dr. hab. Rufina Makarewicza nt. „Metoda pomiaru poziomu hałasu, który nigdy nie może być przekroczony”, który odbył się w dniu 10 listopada o godz. 11.30 (w formie zdalnej).
Wykładem tym rozpoczęliśmy cykl wykładów / referatów z zakresu szeroko pojętej akustyki. Spotkania te będą z pewnością okazją do szerokiej dyskusji oraz okazją do nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami w kraju i Europie.
Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli również wspólnie ubiegać się o dofinansowanie naszych badań naukowych w ramach wspólnych projektów badawczych. W ramach tych spotkań będziemy zapraszali naukowców z całej Polski i zagranicy do głoszenia wykładów, do zaprezentowania wyników swoich badań naukowych.
Spotkania te będą się odbywały cyklicznie – raz w miesiącu.