Seminarium instytutowe 19.03.2019 r. Jędrzej Kociński – AI vs. lekarze. Starcie 1: osłuchiwanie układu oddechowego

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 19 marca br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

AI vs. lekarze. Starcie 1: osłuchiwanie układu oddechowego

wygłosi dr hab. Jędrzej Kociński z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.

Streszczenie:

Jak podaje najpopularniejszy w dzisiejszych czasach portal, z którego ludzie czerpią swoją wiedzę (Wikipedia):

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczna_inteligencja

„Sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence, AI) – dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę. Sztuczna inteligencja to również dział informatyki zajmujący się inteligencją – tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania. Można ją też zdefiniować jako dział informatyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne. […]

Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI-trudnymi i zalicza się do nich między innymi:

• podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych,
• analiza i synteza języków naturalnych,
• rozumowanie logiczne/racjonalne,
• dowodzenie twierdzeń,
• komputerowe gry logiczne, np. szachy, go,
• zarządzanie wiedzą, preferencjami i informacją w robotyce,
• systemy eksperckie i diagnostyczne.”

Właśnie ten ostatni aspekt, a nie sama budowa i działanie AI będzie przedmiotem seminarium. Na przykładzie nauki osłuchiwania zostanie pokazane w jaki sposób nauczono AI rozpoznawania sygnałów patologicznych oraz jakie są efekty tej nauki. Wyniki przedstawione na seminarium zostały opublikowane w czasopiśmie European Journal of Pediatrics przez interdyscyplinarny zespół łączący w sobie potencjał naukowy (UAM i UMP) oraz biznesowy (StethoMe) składający się z informatyków (Tomasz Grzywalski, Mateusz Piecuch, Marcin Szajek, Riccardo Belluzzo), lekarzy (Anna Bręborowicz) i akustyków.