Seminarium instytutowe 29.01.2019 r. Jan Felcyn – Dokuczliwość hałasu komunikacyjnego w symulowanych scenariuszach miejskich

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 29 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Dokuczliwość hałasu komunikacyjnego w symulowanych scenariuszach miejskich

wygłosi Jan Felcyn z Zakładu Akustyki Środowiska.

Streszczenie:

Zgodnie z raportami WHO i EEA (European Environment Agency), hałas, obok smogu, jest najpowszechniejszym w Europie czynnikiem wpływającym na jakość życia i zdrowie obywateli. Najwięcej źródeł hałasu występuje w miastach, a wśród nich dominuje hałas związany z transportem, przede wszystkim drogowy. Poza efektami słuchowymi, hałas wywołuje również efekty pozasłuchowe, wśród nich między innymi dokuczliwość. Aby określić jak bardzo hałas jest dokuczliwy,  wprowadzono ustandaryzowaną skalę dokuczliwości.

Większość badań skupiających się na dokuczliwości hałasu opiera się na pojedynczych źródłach, nagranych stereofonicznie. Tymczasem w warunkach rzeczywistych, człowiek jest otoczony dźwiękami ze wszystkich kierunków, emitowanymi przez wiele źródeł jednocześnie. Aby zasymulować taką sytuację, w komorze bezechowej zaprezentowano wybrane źródła hałasu przy użyciu techniki ambisonii. Do prezentacji wybrano trzy główne rodzaje hałasu występujące w obrębie Poznania: drogowy, szynowy (tramwajowy) oraz lotniczy. Badani oceniali ich dokuczliwość (zarówno tylko dla hałasu drogowego jak i dla kombinacji różnych źródeł) a ich odpowiedzi powiązano z obiektywnymi cechami nagrań.

Analiza wyników pokazała, że w przypadku hałasu drogowego dokuczliwość można odnieść do pojedynczych cech nagrań. W przypadku jednoczesnej prezentacji wielu różnych źródeł, relacja ta staje się bardziej złożona, a wpływ na ocenę dokuczliwości mają również  indywidualne cechy poszczególnych słuchaczy.