Seminarium instytutowe 4.12.2018 r. Rafał Bielas – Zastosowanie ultradźwięków do wytwarzania i badania emulsji Pickeringa

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 4 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Zastosowanie ultradźwięków do wytwarzania i badania emulsji Pickeringa

wygłosi Rafał Bielas z Zakładu Akustyki Molekularnej.

Streszczenie:

Celem prezentowanych badań było wytwarzanie emulsji Pickeringa i monitorowanie tego procesu za pomocą mikroskopii optycznej i fal ultradźwiękowych. Podczas tworzenia stabilnej emulsji wokół kropel powstaje warstwa cząstek stałych będąca barierą przeciwdziałającą ponownemu łączeniu się kropel.
W czasie prezentacji przedstawiona zostanie nowa metoda tworzenia emulsji stabilizowanych cząstkami stałymi (emulsji Pickeringa) z wykorzystaniem homogenizacji ultradźwiękowej oraz zjawisk zachodzących w polu elektrycznym. Pokazane zostaną wyniki badań z użyciem mikroskopii optycznej, dzięki którym możliwa była ocena efektywności procesu wytwarzania. Zostaną one porównane z rezultatami dotyczącymi współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych. Metoda akustyczna może być przydatna przy badaniach nad emulsjami Pickeringa wytwarzanych w większych ilościach, ponieważ w przeciwieństwie do metod optycznych nie jest ograniczona rozmiarami naczynia pomiarowego