Seminarium instytutowe 20.11.2018 Anna Shelenz – Dwuuszna percepcja mowy w zmiennych warunkach lokalizacyjnych u osób słabowidzących

Dwuuszna percepcja mowy w zmiennych warunkach lokalizacyjnych u osób słabowidzących 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM