Seminarium instytutowe – Roman Gołębiewski – Konsekwencje wynikające z nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym

Konsekwencje wynikające z nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM