Seminarium instytutowe 23.10.2018 Milena Kaczmarek – Klinowska – Czy cukier cukrowi równy? – ultradźwiękowe badania z nimodipiną

Czy cukier cukrowi równy? – ultradźwiękowe badania z nimodipiną 

afiliacja: Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM